ŽONFP 4.2

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre:

Opatrenie:
4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie:
4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Oblasť:
3.A – Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel

Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 4.2694 kB [pdf]
  ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK151 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.pdpvu.sk/, ktorú generuje redakčný systém AdministriX.