Spoznajte PDPVU

    V období po II. svetovej vojne v roku 1950 bolo založené JRD Veľké Uherce, ktoré sa po niekoľkých rokoch samostatného hospodárenia na základe ustanovujúcej schôdze zo dňa18.9.1972zlúčilo z družstvami Kolačno, Malé Uherce, Pažiť a Malé Kršteňany a od roku 1973 začali spoločne hospodáriť pod názvom"Nový život"so sídlom vo Veľkých Uherciach.

    Ďalším dôležitým medzníkom pre družstvo bol rok1992, kedy sa PDP Veľké Uherce pretransformovalo v zmysle zákona č. 42/1992 Zb. Na základe schváleného transformačného projektu na družstvo podielnikov.

    K významným dátumom PDP patrí11.11.2002, kedy kúpou od FNM družstvo nadobudlo ďalší majetok – dnešný dvor Žabokreky nad Nitrou.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA:Družstvo má  142  zamestnancov, 37  členov PDP

Venujeme sa pokytovaniu služieb v oblasti:

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky https://www.pdpvu.sk/, ktorú generuje redakčný systém AdministriX.