Rastlinná výroba

rastlinna

Kontakty

Tomáš Macák
Hlavný agronóm PDP Veľké Uherce

mobil: +421 903 900 601
e-mail: rv@pdpvu.sk

Ing. Ján Badinka
Agronóm

mobil: +421 918 342 558

Na ornej pôde sa pestujú tržné plodiny, zastúpené sú57%výmery (obilniny, olejniny, okopaniny, kuk. zrno) a43 %výmery ornej pôdy zastupujú krmoviny (lucerna, lucerno - trávne miešanky, hrachy na siláž, kukurica na siláž, kuk. na zrno, kukurica na CCM, trávy – mätonohy, kŕmna pšenica, kŕmny jačmeň.)

Rastlinná výroba z celkovej výmery ozimnej pšenice pestuje 50 % na potravinárske účely, druhá polovica slúži k naplneniu kŕmnych fondov pre výrobňu vlastných kŕmnych zmesí. Priemerná dosiahnutá úroda za posledných 6 rokov je 5,6 t/ha.

    Jarný jačmeň je pestovaný na sladovnícke a kŕmne účely. Priemerná dosiahnutá úroda za posledných 6 rokov je 4.57t/ha.

    Z olejnín sa pestuje kapusta repková pravá, dosiahnutá priemerná úroda za posledných 6 rokov je 3,5 t/ ha.

    Veľkú tradíciu má vo Veľkých Uherciach pestovanie cukrovej repy. Priemerná úroda za posledných 6 rokov 56 t/ ha v čistom stave po orezaní s priemernou cukornatosťou 16%.

    PDP Veľké Uherce obhospodaruje 2 790,01 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 2546,62 ornej.

Je zameraná na:

V roku 2022 sme pestovali nasledovné plodiny:

Pestovateľské plochyRozloha v ha
Ozimná pšenica658,85
Ozimná repka352,53
Jarný jačmeň347,78
Cukrová repa152,74
Lucema393,47
Trávy56,66
Kukurica436,01
Ovos siaty17,96
TTP186,72
Ľan olejný10,36
Raž ozimná na senáž77
Raž ozimná na zrno10,83
Slnečnica95,52

Obilniny na 1058,55 ha
Olejniny na 448,05 ha


Typ pôdyRozloha v ha
Výmera poľnohospodárskej pôdy:2815
orná pôda2643
trvalé trávne porasty172
Z poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve PDP76,25
Vlastníctvo pozemkov v hospodárskych dvoroch15,26
hosp. dvor Žabokreky9,40
hosp. dvor Malé Kršteňany5,45
hosp. dvor Veľké Uherce1,32
Pôdne typy:41,5 % hnedozem
6,5% rendzina
43,0% flurizem
9,0% kambizem
Pôdne druhy:64 % stredne ťažké pôdy
36 % ťažké pôdy

Vovýrobe krmovínna ornej pôde sa rastlinná výroba špecializuje na senážovanie VRK technológiou tzv. rukávcových vakov. Touto technológiou sa okrem lucerny spracúva časť kukurice na siláž, kukurica na CCM a cukrovarnícke rezky.Kosíme, senážujeme...

Vytlačené z webovej stránky https://www.pdpvu.sk/, ktorú generuje redakčný systém AdministriX.