Obstaranie pekárenských zariadení – PDP Veľké Uherce

OPVaI-tabula-A3-PDP-Veľké-Uherce-1

Stručná informácia o projekte

Cieľom projektuObstaranie pekárenských zariadení – PDP Veľké Uherceje modernizácia a zvýšenie konkurencieschopnosti PDP Veľké Uherce pri výrobe pekárskych výrobkov. Projekt umožní rozšírenie sortimentu výrobkov so zdravými RACIO výrobkami a chlebom NOPAL, ktoré sú určené hlavne pre maloobchody s potravinami. Predmetom projektu je obstaranie inovatívnych technológií, na základe ktorých spoločnosť zvýši efektivitu, zlepší kvalitu výrobkov a poskytne ekologickejší proces výroby. Prostredníctvom nákupu strojných zariadení na výrobu pekárskych výrobkov dôjde k inovácii produktov a produkčného procesu žiadateľa. Tieto inovácie sa uskutočnia kúpou a inštaláciou nasledujúcich technológií:

- Etážová termoolejová pec

- Osadzovacie zariadenie k etážovej peci

- Krájací stroj na chlieb.


Predmet predkladaného projektu – Obstaranie pekárenských zariadení – PDP Veľké Uherce priamo nadväzuje na oblasť špecializácie Postupy a technológie zvyšujúce kvalitu a výživovú hodnotu potravín v rámci Stratégie RIS3 SK. PDP zaznamenal stály rast dopytu po zdravých potravinách, čo je dôsledkom aj čoraz častejšiemu vyskytnutiu rôznych potravinárskych intolerancií u spotrebiteľov alebo vedomého zdravého životného štýlu. Práve obstaranie nových zariadení umožní rozšírenie sortimentu PDP Veľké Uherce o zdravé produkty ako sú napr. chlieb NOPAL, RACIO výrobky, celozrnné či viaczrnné pečivá. Nové technológie podporia efektívnu výrobu pekárskych produktov a zároveň zvýšia ich kvalitu a výživovú hodnotu, keďže spoločnosť bude aj naďalej využívať tradičné spôsoby spracovania bez umelých náhrad a doplnkov.
Vytlačené z webovej stránky https://www.pdpvu.sk/, ktorú generuje redakčný systém AdministriX.