Kontakty

budovy_3(1)

Poľnohospodárske družstvo
podielnikov Veľké Uherce

Veľké Uherce 3, 958 41

tel: +421 38 7486 230
mobil: +421 918 342 160
e-mail: pdpvu@pdpvu.sk

Vrátnica Veľké Uherce
0918 691 082


IČO:00205869
DIČ:2020417410
IČ DPH:SK2020417410 podľa §4
Zápis:Okresný súd Trenčín, odd. Dr, vl.č.10082/R

Jaroslav Javůrek
Predseda predstavenstva PDP, PV KOVO Pažiť

e-mail: javurek@pdpvu.sk

Ing. Jozef Štefkovič
Riaditeľ

mobil: +421 911 791 615
e-mail: jstefkovic@pdpvu.sk

Ing. Vladimír Straka
Podpredseda predstavenstva PDP, Ekonóm

mobil: +421 903 692 733
e-mail: vstraka@pdpvu.sk

Sylvia Podkamenská
Sekretariát

tel: +421 38 7486 230
mobil: +421 918 342 160
e-mail: pdpvu@pdpvu.sk

Ing. Monika Štetiarová
Pôdny fond

mobil: +421 918 342 156
e-mail: poda@pdpvu.sk

Ing. Andrej Baran
Technické služby

mobil: +421 903 715 660
e-mail: abaran@pdpvu.sk

Tomáš Macák
Rastlinná výroba

mobil: +421 903 900 601
e-mail: rv@pdpvu.sk

Dušan Samardžija
Živočíšna výroba dvor Žabokreky nad Nitrou

mobil: +421 907 847 429
e-mail: zvzabokreky@pdpvu.sk

Ing. Marek Baláž
Živočíšna výroba dvor Veľké Uherce

mobil: +421 918 342 560
e-mail: zv@pdpvu.sk

Petra Kováčová
Kuchyňa

mobil: +421 918 342 152
e-mail: kuchyna@pdpvu.sk

Mgr. Richard Kollár
Vedúci pekárne Pažiť

mobil: +421 915 244 476
e-mail: pekaren.pdpvu@pdpvu.sk

P. Ďurišová, P.Chalupová
Pekáreň Pažiť - kancelária

tel: +421 38 748 5233
mobil: +421 918 342 563

Peter Olach
BOZP, PO, CO

mobil: +421 918 342 151
e-mail: pdpvu@pdpvu.sk

Ing. Monika Baranová
Maloobchodé prevádzky

mobil: +421 918 342 153
e-mail: marketing@pdpvu.sk

Alena Kuková
Personálne a mzdové oddelenie

mobil: +421 915 492 576
e-mail: mzdy@pdpvu.sk
Vytlačené z webovej stránky https://www.pdpvu.sk/, ktorú generuje redakčný systém AdministriX.