Kontakty
Jaroslav Javůrek
 
Informácie:


Predseda predstavenstva PDP, PV KOVO Pažiť

e-mail: javurek@stonline.sk
Ing. Vladimír Straka
 
Informácie:


Podpredseda predstavenstva PDP, Ekonóm

mobil: +421 903 692 733
e-mail: vstraka@pdpvu.sk
Ing. Jozef Štefkovič
 
Informácie:


Riaditeľ

mobil: +421 911 791 615
e-mail: jstefkovic@pdpvu.sk
Jaroslav Javůrek
 
Informácie:


PV KOVO Pažiť

e-mail: javurek@stonline.sk
Ing. Vladimír Straka
 
Informácie:

Ekonóm

mobil: +421 903 692 733

e-mail: vstraka@pdpvu.sk
Monika Ďurechová - sekretariát
 
Informácie:

tel.: +421 38 7486 230
mobil: +421 903 900 641

e- mail: pdpvu@nextra.sk
web: www.pdpvu.sk
Ing. Mária Galková
 
Informácie:

Pôdny fond

mobil: +421 918 342 156

e-mail: pdpvu@nextra.sk 
Ing. Andrej Baran
 
Informácie:

Technické služby

mobil: +421 903 715 660

e-mail: pdpvu@nextra.sk 
Ing. Ján Kaniansky
 
Informácie:

Rastlinná výroba

mobil: +421905 536 172 

e-mail: marketing@pdpvu.sk
Dušan Samardžija
 
Informácie:

 Živočíšna  výroba dvor Žabokreky nad Nitrou

mobil: +421 907 847 429

e-mail: pdpvu@nextra.sk   
Ing. Divékyová Izabella
 
Informácie:

Živočíšna výroba dvor             Veľké Uherce

mobil: +421 918 342 560

e-mail: pdpvu@nextra.sk
Petra Kováčová
 
Informácie:

Kuchyňa

mobil: +421 918 342 152

e-mail: pdpvu@nextra.sk
Ing. Drahomíra Rybárová
 
Informácie:

Pekáreň Pažiť

mobil: +421 907 750 153

e-mail: pekaren.pdpvu@nextra.sk
Peter Olach
 
Informácie:

BOZP, PO, CO

mobil: +421 918 342 151
e-mail: pdpvu@nextra.sk
 
Ing. Monika Baranová
 
Informácie:

Maloobchodé prevádzky

mobil: +421 918 342 153
e-mailmarketing@pdpvu.sk