História PDPVU

HISTÓRIA PDP VEĽKÉ UHERCE

V období po II. svetovej vojne v roku 1950 bolo založené JRD Veľké Uherce, ktoré sa po niekoľkých rokoch samostatného hospodárenia na základe ustanovujúcej schôdze zo dňa 18.9.1972 zlúčilo z družstvami Kolačno, Malé Uherce, Pažiť a Malé Kršteňany a od roku 1973 začali spoločne hospodáriť pod názvom "Nový život" so sídlom vo Veľkých Uherciach.

Ďalším dôležitým medzníkom pre družstvo bol rok 1992, kedy sa PDP Veľké Uherce pretransformovalo v zmysle zákona č. 42/1992 Zb. Na základe schváleného transformačného projektu na družstvo podielnikov.

K významným dátumom PDP patrí 11.11.2002, kedy kúpou od FNM  družstvo nadobudlo ďalší majetok – dnešný dvor Žabokreky nad Nitrou.

 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADŃA

Družstvo má 149 zamestnancov, 107 členov PDP.