Živočíšna výroba

Od vzniku nášho poľnohospodárskeho družstva je hlavná činnosť zameraná na živočíšnu výrobu a rastlinnú výrobu.

Živočíšna výroba je zameraná na:
  1. chov hovädzieho dobytka
  2. chov ošípaných
  3. produkciu mlieka - na dvoch farmách Veľké Uherce (chov 380 dojníc) a Žabokreky nad Nitrou (chov 420 dojníc).
Dojnice 800 ks
Jalovice 470 ks
Teľce do 6 mesiacov 190 ks
Plemeno Holstein (90%)
Ustajnenie Voľné s podstielkou
Pastvina Ano – výbeh pre suché kravy a VTJ
Dojáreň (typ) 2x12 BAUMATIC
Dojenie (čas) 2
Úžitkovosť: Farma žabokreky
Farma Uherce
8280 kg/ks/rok
9595 kg/ks/rok
Dojnica (rekordérka) 15164 l/ks/rok
Produkcia mlieka 6,490 mil. kg
Mliečna kvóta 6,143mil. kg
Vek pri prvom otelení 25 mesiacov
Medziobdobie dojníc 420 dní
Priemerný vek dojníc 3,8 roka
Brakovanie dojníc 35 %
Prebiehajúca laktácia v stáde 2,20
Úhyn teliat 2,3 %

 

 Organizácia stáda

Stádo dojných kráv je rozdelené na 6 skupín
  • kravy a prvôstky po otelení do 21 dní po pôrode
  • najprodukčnejšie kravy s priemernou úžitkovosťou 36 l/ks/deň
  • dojnice na prvej laktácii do 200 dní po otelení
  • dojnice s priemernou úžitkovosťou 26 l/ks/deň nad 200 dní po otelení
  • dojnice pred zasušením
  • mastitídne dojnice

 

Chov ošípaných
 
Nakoľko situácia v chove ošípaných je už niekoľko rokov neúnosná z titulu nízkych výkupných cien bravčového mäsa, zámer na našom podniku je v  roku 2010 stavy ošípaných vo výkrme udržať na 850  ks. Dodávka v tomto roku  by mala dosiahnuť   148 ton .

 

Genetický program

 

Dojnice sa telia na hlbokej podstielke. Teľce sa odchovávajú v búdkach do 2-3 mesiacov; kŕmenie okyseleným mledzivom do 3. mesiacov veku. V priebehu 3. mesiaca prechod na rastlinnú výživu, kŕmenie objemovým krmivom – senáž lucerková, seno lúčne a štartérová zmes pre Holsteinský dobytok. Od 1 roka veku kŕmenie TMR – senáž lucerková + kukuričná siláž v pomere 2:1, seno a jadrová zmes pre jalovice. Pripúšťanie jalovíc vo veku 14-15 mesiacov o váhe 350-360 kg.

 

 Pripúšťanie sa realizuje insemináciou na 90% kanadskými býkmi. Celé stádo má urobené lineárne hodnotenie a podľa toho je priradený býk ku každej dojnici individuálne. Podiel Holsteinu v stáde na stredisku V. Uherce je 90-100% tento chov má štatút šľachtiteľského chovu od roku 1999. Na stredisku Žabokreky je podiel Holsteinu v stáde 75-87% tento chov čaká na uznanie v priebehu tohto roka.

  

  Realizujeme predaj plemenného materiálu ako sú VTJ a plemenných býkov do prirodzenej plemenitby.

 

 Kontakt:


Dušan Samardžija
- živočíšna výroba - Dvor Žabokreky nad Nitrou
mobil: +421 907 847 429
e-mail: 


Ing. Divékyová Izabella
- živočíšna výroba - Dvor Veľké Uherce
mobil: +421 918 342 560
e-mail: