Ekonomicko-obchodný úsek

Hlavným ekonómom
Ing. Vladimír Straka
Kontakt: 038/748 6230 kl.106

Ekonomicko – obchodný úsek   riadi, usmerňuje a zabezpečuje účtovnú evidenciu družstva a spracováva hospodárske výsledky z činnosti družstva.
Jednou z najdôležitejších úloh ekonomického úseku je teda zabezpečiť prehľad majetkovej a finančnej situácie družstva, čo v plnom rozsahu poskytuje prostredníctvom účtovníctva. Poskytuje tak prehľad o výške a štruktúre majetku družstva, zdrojoch financovania majetku, analyzuje finančnú situáciu družstva, poskytuje prehľad o stave záväzkov a o hospodárskom výsledku družstva.

Ekonomicko – obchodný úsek sa delí na tieto články

 1. Finančná účtáreň
 2. Mzdová účtáreň
 3. Pokladňa
 4. Závodná kuchyňa
 5. Pekáreň Pažiť 
 6. Obchod Veľké Uherce
 7. Obchod Šípok
 8. Školský bufet Gymnázium Partizánske
 9. Obchod Partizánske (Ulica 1. Mája)
 10. Obchod Oslany
 11. Obchod Kolačno
 12. Prevádzka U nás doma Partizánske
 13. Obchod Chlieb-pečivo Nováky
   

Finančná učtáreň
Vedúca finančnej učtárne
Jolana Kováčová
Kontakt: 038/7486092

 • riadne vedenie účtovníctva podľa predpisov pre celé družstvo,
 • spracovanie mzdovej a sociálnej agendy zamestnancov