Predmet a zameranie činnosti
  • poľnohospodárska výroba
  • výroba pekárenských výrobkov
  • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  • výroba obrábacích strojov
  • veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktmi
  • veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
  • veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  • maloobchod so zmiešaným tovarom